Zapraszamy na warsztaty terenowe

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Sieraków na ostatnie już spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących „Opracowania programu rewitalizacji dla gminy Sieraków” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Spotkanie 20 czerwca 2017 r. odbędzie się formie otwartych warsztatów terenowych. W trakcie spotkania zostanie zorganizowany spacer studyjny  po proponowanych miejscach, gdzie zostały zaplanowane inwestycje rewitalizacyjne.

Zbiórka o godz. 17:00 przy wejściu do Sierakowskiej Piwnicy Kulturalnej w Sierakowie.


Galeria: