ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU REWITALIZACJI

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy Sieraków (nr VII/75/2017; treść w załączeniu) informujemy Państwa, że konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sieraków zostały zakończone. Konsultacje były prowadzone w terminie od 17 do 21 lipca br.
Ewentualne uwagi do projektu można było wnosić drogą elektroniczną poprzez ankietę udostępnioną online oraz na formularzach znajdujących się w sekretariacie Urzędu Gminy Sieraków.

Przypominamy, że dokument został opracowany na zlecenie Urzędu Gminy Sieraków przez zespół pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza kierowany przez prof. UAM dr hab. inż. Sylwię Staszewską w ramach projektu pn. "Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Sieraków", który współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


W trakcie konsultacji nie wpłynęła żadna wypełniona ankieta. W związku z brakiem wniosków ze strony mieszkańców gminy Sieraków do projektu LPR nie wprowadzono żadnych zmian po przeprowadzonych konsultacjach społecznych.


do pobrania:
Projekt LPR: https://drive.google.com/open?id=0B-s8b7Kqw2GWRUgtZzQ0WUt6VHM

Protokół z konsultacji

Zarządzenie ws konsultacji społecznych LPR Sieraków