Zabierz głos w sprawie rewitalizacji - ANKIETA

Gmina Sieraków jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. W ramach jego przygotowań organizowane są spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gminy Sieraków, ale również prowadzone są badania ankietowe, które mają zbadać poziom zadowolenia mieszkańców oraz ich opinie na temat naszej gminy. Nie uda nam się stworzyć wartościowego dokumentu bez wsparcia i pomocy mieszkańców w określeniu problemów w sferze gospodarczej, społecznej i przestrzennej.

Prosimy Państwa o odpowiedz na poniższe pytania. Ustalenia tego programu powinny wynikać z Państwa potrzeb i propozycji zmian. Staną się one podstawą do określenia działań w Lokalnym Programie Rewitalizacji, na podstawie którego Gmina będzie mogła skutecznie starać się o środki na realizację zaplanowanych zdań.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do udzielenia wyczerpujących informacji, które posłużą do stworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sieraków.

 
Ankiety dostępne są  pod adresem:
 
Ankieta dotycząca rynku - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2oOEBT9DNR6Drmct1nmadH69ElO81hIYIY5af3jrZPqqlDA/viewform?usp=sf_link
 
Ankieta na potrzeby rewitalizacji  - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOM865SZHWufY8URr6ENEE4Es-c8v-jopguGPvQ2XYfIhM1w/viewform?usp=sf_link