Wyniki ankiety internetowej

Ankieta w ramach konsultacji społecznych w sprawie „Opracowania Programu Rewitalizacji dla gminy Sieraków” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 została oficjalnie zakończona, a wyniki zostały zaprezentowane podczas otwartych warsztatów dot. rewitalizacji 30 maja 2017 r. w Sierakowskiej Piwnicy Kulturalnej.  Zainteresowanie ankietą było spore i na temat propozycji inwestycyjnych związanych z rewitalizacją wypowiedziało się prawie 300 osób.

W ramach ankiety zostały zadane 2 kluczowe pytania. W pierwszym z nich należało z proponowanych inwestycji wybrać 5 najważniejszych, a w pytaniu numer 2 należało wskazać własne propozycje czy inicjatywy.


I. Z poniższej listy proszę wskazać 5 najważniejszych Pani/Pana zdaniem przedsięwzięć rewitalizacyjnych: *
1. Budowa i wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie (w miejsce starej sali gimnastycznej, inwestycja jest realizowana);
2. Sierakowskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne (rewitalizacja Hipodromu – przebudowa obejmuje utworzenie boisk piłkarskich, bieżni lekkoatletycznej, parkuru i innych obiektów sportowych; podkreślić należy, że gmina Sieraków nie jest właścicielem boisk przy ul. Dworcowej);
3. Rewitalizacja obiektów po byłym kościele ewangelickim na cele Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków (planuje się przeniesienie biblioteki do nowoczesnego obiektu oraz utworzenie w kościele muzeum rybactwa śródlądowego);
4. Rewitalizacja Rynku w Sierakowie (poprawa estetyki i funkcjonalności rynku, zakłada się pozostawienie zdecydowanej większości drzewostanu i terenów zieleni);
5. Rewitalizacja i zabezpieczenie nadbrzeża Warty w Sierakowie (kontynuacja inwestycji – od mostu w kierunku Muzeum Zamek Opalińskich);

6. Modernizacja Przedszkola w Sierakowie (termomodernizacja budynku oraz poprawa estetyki);
7. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Sieraków (wymiana opraw na LED oraz częściowa rozbudowa sieci);
8. Rewitalizacja byłego Dworca PKP w Sierakowie (planuje się utworzenie w części mieszkań oraz pomieszczeń na cele społeczno-gospodarcze);
9. Rewitalizacja plaży miejskiej i terenów na „Słoneczku” w Sierakowie (zagospodarowanie terenów przy plaży m.in. plac zabaw, ścieżki, scena);
10. Rewitalizacja Parku za Wartą oraz przystani (tereny od strony północnej rzeki; przygotowanie terenów m.in. do organizacji imprez plenerowych);
11. Rewitalizacja Parku przy ul. Sikorskiego (były cmentarz);

Największym zainteresowaniem wśród ankietowanych cieszyły się propozycje: 5,4,7,3, które uzyskały największą liczbę głosów.


Natomiast pośród własnych propozycji wielokrotnie pojawiały się opinie dotyczące poprawy estetyki rynku, dworca kolejowego i linii kolejowej czy ponowne uruchomienie basenu. Trafiły się również pomysły, które pozwoliły spojrzeć na zagadnienie rewitalizacji w gminie Sieraków zupełnie inaczej np. zagospodarowanie deptaku na promenadzie, rewitalizacja plaży i okolic jeziora Lutomskiego, zagospodarowanie parku przy Muzeum Zamek Opalińskich, wykorzystanie pomieszczenia tzw. izolatki przy przedszkolu, poprawa estetyki infrastruktury turystycznej czy utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych oraz WTZ dla osób niepełnosprawnych.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy za każdy głos w ankiecie i zaprezentowanie swoich propozycji. Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane do opracowania wartościowego programu rewitalizacji dla gminy Sieraków, ale również będą brane pod uwagę podczas planowania kolejnych inwestycji w naszej gminie.