Spacer szlakiem projektów rewitalizacji

W ramach konsultacji społecznych dotyczących „Opracowania programu rewitalizacji dla gminy Sieraków” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 odbyło się już kilka spotkań m.in. warsztaty i otwarte spotkania z mieszkańcami, a tym razem 20 czerwca br. osoby zainteresowane tematem rewitalizacji wyruszyły na zajęcia terenowe szlakiem projektów rewitalizacyjnych w gminie Sieraków.
 
Od godz. 17:00 zebrana grupa uczestników pod Sierakowską Piwnicą Kulturalną wyruszyła w kierunku rynku wzdłuż ulicy Poznańskiej. W miejscu połączenia ulicy Poznańskiej ze ścieżką przy Promenadzie odbył się pierwszy przystanek, gdzie zostały umówione możliwości rewitalizacji łącznika oraz perspektywa rewitalizacji głównej ulicy miasta.
Kolejne dwa przystanki to dobre przykłady rewitalizacji terenu w centrum miasta. Pierwszy z nich mieści się w Parku miejskim im. św. Jana Pawła II, natomiast drugi to kolorowy mural przygotowany z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski przy ulicy Kowalskiej.
 
Na dalszym etapie spaceru grupa zatrzymała się na Placu Powstańców Wielkopolskich, gdzie zaprezentowano wstępne projekty i plany rewitalizacji rynku, ale również konsultowano koncepcje i założenia z uczestnikami spotkania. Ostatnim przystankiem spaceru był kościół poewangelicki przy ulicy Portowej oraz zmodernizowane nabrzeże przy Warcie, które zostało zrewitalizowane w 2014 roku i w kolejnych latach ma zostać wykonana kontynuacja tego projektu w kierunku Muzeum Zamek Opalińskich.

Galeria: