KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU REWITALIZACJI

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy Sieraków (nr VII/75/2017; treść w załączeniu) informujemy Państwa, że przystępujemy do konsultacji społecznych projektu Lokalnego  Programu Rewitalizacji gminy Sieraków.  Konsultacje potrwają od 17 lipca do  21 lipca br. 

Ewentualne uwagi do projektu można wnosić drogą elektroniczną poprzez ankietę dostępną pod adresem:       https://docs.google.com/forms/d/1FdB0zow9CvdySzjzYxdp6MIcly4-GdRfwkuWCHqmv7c/prefill

lub uwagi można zgłaszać przy wykorzystaniu załączonego formularza w sekretariacie Urzędu Gminy Sieraków. Podkreślić należy, że uwagi do projektu nie muszą zostać uwzględnione.

Projekt LPR dostępny jest pod adresem: https://drive.google.com/open?id=0B-s8b7Kqw2GWRUgtZzQ0WUt6VHM

Dokument został opracowany na zlecenie Urzędu Gminy Sieraków przez zespół pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza kierowany przez prof. UAM dr hab. inż.  Sylwię Staszewską w ramach projektu pn. "Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Sieraków", który współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

 

do pobrania:

Zarządzenie ws konsultacji społecznych LPR Sieraków

Ankieta LPR

 Projekt LPR: https://drive.google.com/open?id=0B-s8b7Kqw2GWRUgtZzQ0WUt6VHM