Informacja o dofinansowaniu programu rewitalizacji

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA SIERAKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Miło nam poinformować, że gmina Sieraków uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów miasta Sieraków na lata 2017 – 2023” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, (projekt pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”).

 

Celem projektu jest przygotowanie podstawowego dokumentu dla prowadzenia procesu rewitalizacji na obszarach wymagających szczególnej interwencji w celu wyprowadzenia ich ze stanów kryzysowych. Opracowany program rewitalizacji powstanie na podstawie działań obejmujących m.in.: diagnozę stanu obecnego, delimitację przestrzenną, określenie celów i efektów rewitalizacji a także sposobów wdrażania i monitorowania tego procesu. Docelowo program pomocny będzie przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na określone inwestycje infrastrukturalne.

 

Podkreślić należy, że będzie to dokument publicznie konsultowany – liczymy na Państwa zaangażowanie w ten proces.

 

Łączna wartość projektu wynosi wg wniosku 86.900,- zł natomiast wysokość dofinansowania wyniesie maksymalnie 78.210,- zł (max. 90%). Umowa na dofinansowanie podpisana została 18.11.2016 r. natomiast całość prac planuje się zakończyć do 31.07.2017 r.

 

Zachęcamy do czynnego udziału w pracach nad programem rewitalizacji!

 

(AŚ)