II konsultacje społeczne z mieszkańcami

Tym razem 25 kwietnia 2017 r. w Sierakowskiej Piwnicy Kulturalnej specjaliści z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas II otwartego spotkania z mieszkańcami gminy Sieraków przedstawili wstępne wyniki badań, które przez ostatnie 3 tygodnie były prowadzone na terenie gminy Sieraków.

Ankiety z odpowiedziami mieszkańców były zbierane podczas I spotkania z mieszkańcami, Sierakowskiego Jarmarku Wielkanocnego oraz poprzez arkusze ankiet dostępne w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Sierakowie.

Odpowiedzi udzielane przez mieszkańców posłużyły do zdiagnozowania problemowych obszarów gminy Sieraków, które mają zostać objęte programem rewitalizacji. Analiza wykresów poszczególnych odpowiedzi zachęciła mieszkańców do otwartej dyskusji i wymiany zdań na temat  przestrzennych problemów w naszej gminie.

Pojawiały się propozycje zrewitalizowania dworca kolejowego w Sierakowie, zadbania o wizerunek ulicy Dworcowej oraz ulicy prowadzącej do dworca, oraz sierakowskiej kręgielni przy ulicy Towarowej, czy też stworzenia obwodnicy Sierakowa.

Podczas wymiany spostrzeżeń oraz omawiania poszczególnych rezultatów badań prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska sugerowała również, aby wszelkie propozycje i uwagi zgłaszać w ankietach do Urzędu Gminy w Sierakowie.