Badali opinię mieszkańców Sierakowa podczas Jarmarku Świątecznego

Podczas tegorocznego Jarmarku Wielkanocnego w Sierakowie, 8 kwietnia 2017 roku studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w ramach prowadzonych badań związanych z opracowaniem programu rewitalizacji dla gminy Sieraków przeprowadzili badania ankietowe wśród gości Targowiska Miejskiego w Sierakowie.
 
Ankieterzy w ramach konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji (dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020) sprawdzali opinie mieszkańców na temat rynku i planowanych inwestycji w Sierakowie.
 
Wyniki badań posłużą do zdiagnozowania potrzeb społecznych oraz oczekiwań mieszkańców związanych z rewitalizacją. 
 
Wzór ankiety dostępny jest w materiałach do pobrania oraz został wyłożony w sekretariacie Urzędu Gminy w Sierakowie.