Szkolenia dla pracowników Urzedu Gminy Sieraków

W piątek 7 lipca 2017 r. w II turach od 09:00-11:30 oraz od 12:00-14:30 odbyły się specjalne szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Sieraków.

Prof. UAM dr hab. inż.  Sylwia Staszewska przygotowała szkolenie, które dotyczyło Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sieraków – Cel, Zakres I Wdrażanie oraz Inkluzji Społecznej w procesie rewitalizacji. W trakcie spotkania omówiła wyniki przeprowadzonych badań związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Sieraków. W trakcie szkolenia dużym zainteresowaniem cieszyły się ciekawostki oraz dobre i złe przykłady działań rewitalizacyjnych.

Na uczestników szkolenia czekał smaczny poczęstunek przygotowany przez Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie.