Konferencja na zakończenie

Prace nad ostatecznym zakończeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sieraków powoli dobiegają końca. 6 lipca 2017 r. o godz. 16.00 w Sierakowskiej Piwnicy Kulturalnej odbyła się konferencja podsumowująca wszystkie przygotowania do opracowania kompleksowego dokumentu dot. rewitalizacji w kontekście działań społecznych, gospodarczych i przestrzennych. W trakcie konferencji odbyły się 3 tematyczne prezentacje prelegentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od godz. 16:00 dr Bartłomiej Kołsut w swojej prezentacji przedstawił istotne różnice między rewitalizacją modelową, a rewitalizacją unijną. Rewitalizacja modelowa to zespół intensywnych, kompleksowych, skoncentrowanych działań na obszarze, którego dotyka sytuacja kryzysowa. Ten rodzaj rewitalizacji znam nam jest jednak głównie z podręczników. Z kolei tzw. rewitalizacja unijna to proces pozyskiwania środków zewnętrznych na działania na rzecz odnowy miast. Najczęściej nie mogą one stanowić nawet fragmentu działań modelowych z uwagi na ich niewielką intensywność oraz sektorowy i rozproszony charakter. Jednym z celów prezentacji jest także uświadomienie różnym interesariuszom procesu rewitalizacji realnych celów, które mogą sobie stawiać samorządy rozpoczynające ten proces.

Godz. 17:00 Następnie mgr Wojciech Wachowiak zaprezentował opracowanie w zakresie „Powiązania funkcjonalne i komunikacyjne a mobilność mieszkańców Sierakowa w procesie rewitalizacji", który miał na celu przedstawienie roli tworzenia powiązań funkcjonalnych oraz komunikacyjnych pomiędzy rewitalizowanymi obiektami i miejscami o szczególnym znaczeniu dla miasta i gminy. Mobilność mieszkańców lub turystów stanowi swoisty krwiobieg, który właściwie wykorzystany może przyczynić się dla uzyskania lepszych efektów w procesie rewitalizacji. W trakcie prezentacji zostaną przedstawione możliwe działania w tym zakresie, problemy oraz potencjały. Zagadnienie zostanie omówione z wykorzystaniem zarówno przykładów lokalnych jak i zewnętrznych.

18:00 prof.UAM dr hab. inż.  Sylwia Staszewska omówiła dotychczasowe wyniki badań oraz działania, które zostały zrealizowane podczas konsultacji oraz prac nad projektem pn. "Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Sieraków", który współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Prezentacja pt. „Sieraków miastem przyjaznym mieszkańcom, turystom i przedsiębiorcom – efekt prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji” prezentuje zakres prac nad LPR, krótko charakteryzując jego etapy. Celem jest uświadomienie potencjału miasta i jego problemów. Szczególną uwagę poświęcono przedsięwzięciom rewitalizacyjnym. Prezentację kończy wizja rozwoju Sierakowa jako miejsca atrakcyjnego dla wymienionych w tytule prezentacji odbiorców przestrzeni.

W trakcie konferencji na uczestników spotkania czekał smaczny poczęstunek przygotowany przez Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie.

Wszystkie prezentacje z wydarzenia dostępne są pod adresem: drive.google.com/open


Pliki do pobrania: