KONIEC PRAC NAD PROGRAM REWITALIZACJI

6 lipca 2017 r. o godz. 16.00 w Sierakowskiej Piwnicy Kulturalnej odbędzie się ostatnie już spotkanie - KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PRACE NAD PROGRAMEM REWITALIZACJI GMINY SIERAKÓW. W czasie konferencji zostaną wygłoszone prelekcje z zakresu prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji gminy Sieraków w kontekście działań społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

Podsumowana zostanie kilkumiesięczna praca nad projektem pn. "Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Sieraków", który współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!

 

 


Galeria: